diyabet-nedir

Şeker Hastalığı (Diabetes Mellitus) nedir ?

 

Şeker hastalığı (Diabetes Mellitus yada Diyabet) enerji kaynağı olarak alınan şekerin vücut tarafından kullanılamaması nedeniyle kanda birikmesidir. Şeker, bağırsaklardan emilebilmesi için en basit ve küçük haline kadar parçalanır. Şekerin kullanılabilir en basit şekline glukoz adı verilir. Besinlerle alınan şeker, bağırsaklarımızda glukoza çevrilir ve hızla emilerek kana karışır.

Şekerin kandan dokulara geçmesini ve enerji kaynağı olarak yakılmasını sağlayan insülin adı verilen hormondur. İnsülin pankreasdaki beta hücreleri tarafından üretilir.

Şeker hastalığı (Diabetes Mellitus yada Diyabet) olan insanlarda, insülin hormonunun azlığı yada insülin hormonunun etkisizliği nedeniyle, glukoz halindeki şeker, kaslar ve diğer dokular tarafından olması gerektiği gibi kullanılamaz. Kan şekeri artar. Bu duruma Hiperglisemi adını veriyoruz. Kandaki şeker yani glukoz miktarı arttığında (hiperglisemi), bu yüksek şeker seviyesini düşürebilmek için beta hücreleri, daha fazla insülin üretmeye başlarlar. Kandaki insülin miktarı da artar. Bu duruma Hiperinsülinizm adı verilir.

 

İnsülin, asıl olarak dokuların glukozu enerji kaynağı olarak kullanmasını sağlar. Şeker hastalığı (Diabetes Mellitus yada Diyabet) olan kişilerde, insülin bu görevini yapamaz. Bunun nedeni dokuların insüline karşı direnç göstermesidir. İnsülin direnci çoğu kez şeker hastalığı bulguları tam olarak ortaya çıkmadan başlamıştır. İnsülin direnci ile başlayarak, hiperinsülinizme yol açan şeker hastalığına Tip 2 Şeker Hastalığı yada Tip 2 Diyabet adı verilir. Şeker hastalığı (Diabetes Mellitus yada Diyabet) olan kişilerin % 90 kadarı Tip 2 Diyabet hastasıdır. Tip 2 Diyabet genelde erişkin yaşta ortaya çıkar ve çok sıklıkla şişmanlıkla beraber görülür.

 

Şeker hastalığı (Diabetes Mellitus yada Diyabet) % 10 kadar hastada, çocukluk çağında ortaya çıkar. Bu tip şeker hastalarında, neredeyse hiç insülin üretimi yoktur ve bazıları doğuştan itibaren insüline bağımlı olurlar. Bu Şeker hastalığı (Diabetes Mellitus yada Diyabet) tipine ise Tip 1 Diyabet adı verilir. Çocukluk Çağı Şeker Hastalığı olarak da adlandırılır.

 

Şeker hastalığı (Diabetes Mellitus yada Diyabet) tüm dünyada çok yagın bir salgın halini almıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) rakamlarına göre günümüzde 170 milyonun üzerinde şeker hastası vardır. Tanısı konulmamış yada 5 yıl içinde şeker hastalığına çevirecek belirtileri olan insanların sayısının, bu rakamın en az dört katı olduğu düşünülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2030 yılında dünyadaki diyabet hastası sayınının 350 milyon kişinin üzerine çıkacağını öngörmektedir.

 

Şeker hastalığı (Diabetes Mellitus yada Diyabet) tüm dünyada çok yüksek tedavi maliyetlerine de neden olmaktadır. Bugün Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl şeker hastalığı tedavisi için ortalama 132 Trilyon Amerikan Doları harcanmaktadır. Bu harcamaların önümüzdeki yıllarda misli ile artacağı düşünülmektedir. Çünkü yapılan saha çalışmaları ile, 2000 yılından sonra dünyaya gelen her 3 Amerikalı bebekten bir tanesinin Şeker Hastası olacağı saptanmıştır. Şeker hastalığı (Diabetes Mellitus yada Diyabet) tedavi maliyetlerinin çok büyük bir bölümü, Şeker hastalığı (Diabetes Mellitus yada Diyabet) nedeniyle meydana gelen sağlık sorunları nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

 

Tip 2 Diyabet olan hastaların büyük çoğunluğunda altta yatan neden şişmanlıktır. Tıpta şişmanlığa obezite adı verilir. Obezite, tedavi edilmesi gereken şişmanlık olarak tarif edilebilir. Obezite sınıflaması, şişmanlık tedavisinin planlanması ve şeker hastalığı riskinin belirlenmesi açısından önemlidir. Obeziteyi vücut kitle indeksi – VKİ (yada Body Mass Index-BMI) ile sınıflandırırız. BMI, kilomuzun boyumuza olan oranına göre belirlenir.

 

BMI < 20 kg/m2 ZAYIF
BMI 20 – 24.9 kg/m2 NORMAL
BMI 25 – 29.9 kg/m2 FAZLA KİLOLU
BMI 30 – 39.9 kg/m2 OBEZİTE
BMI 40 – 49.9 kg/m2 MORBİD OBEZİTE
BMI > 50 kg/m2 SÜPER OBEZİTE

 

Obezite tedavisi, Tip 2 Diyabet (Erişkin Tip Şeker Hastalığı) tedavisinin anahtarıdır. Şişmanlığın en etkin ve kalıcı tedavisi obezite cerrahisi ile mümkündür. Şişmanlığın ameliyat ile tedavileri, şeker hastalığını % 100 tedavi edebilmektedir. Obezite cerrahisinin bu etkisi, hastalar henüz kilo kaybetmeden ortaya çıkmaktadır. Yani ameliyattan günler hatta saatler sonra ortaya çıkmaktadır.

 

Bu etkileri nedeniyle bu ameliyatlar günümüzde artık Metabolik Cerrahi olarak adlandırılmaktadır. Metabolik cerrahi ile şeker hastalığı tam olarak ve kalıcı şekilde tedavi edilebilmektedir. Tip 2 Diyabet hastalarının en etkin ve kalıcı tedavisi sadece metabolik cerrahi ile mümkündür. Metabolik cerrahi, bilinen tüm tedavilerden çok daha hızlı ve etkin bir tedavi sağlar.

 

IDF (International Diabetes Federation) yani Uluslararası Diyabet Federasyonu, BMI > 30 kg/m2 olan, insülin ve diğer tedaviler ile kontrolü sağlamayan şeker hastalığı olan kişilerde, en etkili tedavi seçeneği olarak metabolik cerrahiyi önermektedir.

 

Şeker hastalığı (Diabetes Mellitus yada Diyabet) tedavisi klasik olarak diyet ve egzersiz ile başlar, şeker hapları ve insülin ile devam eder. Bu klasik tedavi, şeker hastalığına bağlı ortaya çıkan körlük, böbrek yetersizliği, kalp krizi,  inme ve felçlerin ortaya çıkışını kısmen azaltabilir. Ancak uzun dönemde bu komplikasyonları etkin olarak engelleyemez. Şeker hastalığına bağlı oluşabilecek bu sorunların, en etkin ve kalıcı şekilde önlenmesi, metabolik cerrahi ile olanaklı olur. Metabolik cerrahi bilinen tüm ilaç ve insülin tedavilerinden çok daha etkin olarak şeker hastalığını kontrol altına alır ve düzeltir.

 

Dr. Tuğrul Demirel Obezite ve Diyabet Cerrahisi
Obezite, Diyabet ve Revizyon Cerrahisi ile ilgili öğrenmek istediklerinizi ve randevu taleplerinizi bize yazabilirsiniz.