İnce Bağırsaklarımız üç bölümden oluşur ve toplam uzunluğu 450 cm ile 600 cm arasında değişmektedir:  Duodenum, Jejunum ve İleum.

ince-bagirsak
Şekil 1: İnce Bağırsakların Bölümleri

Duodenum ince bağırsakların ilk kısmını oluşturur. Yaklaşık 20-25 cm arasında bir uzunluğa sahiptir. Midenin çıkışını kontrol eden Pilor kasının hemen bitimiyle beraber başlar.

Jejunum, ince bağırsağın ikinci bölümünü oluşturur. İncebağırsakların ortalama % 40’ını Jejunum oluşturur.

 

İleum ince bağırsakların sonunda yer alan bölümüdür. İnce bağırsakları kalın bağırsağa (kolona) bağlar. Tüm ince bağırsakların yaklaşık    %60’ını ileum oluşturur.

 

Ortalama uzunluğa genelde duodenumun 25 cm’lik mesafesi katılmaz. Bu takdirde Jejunumun uzunluğu yaklaşık olarak 200-250 cm, İleumun uzunluğu ise yaklaşık 250-350 cm arasında değişmektedir. Jejunum ile ileumu göz ile ayırmak mümkün değildir. Tam olarak farklılaştıkları nokta seçilemez. Hücresel düzeyde farklılaşma bile belli bir noktada olmamaktadır. Dolayısıyla ince bağırsaklarda mesafe tayini yaparken bir şekilde ön kabullerimize dayanırız.

Şekil 2: İleum segmentinin hazırlanması
Şekil 2: İleum segmentinin hazırlanması

Besinlerin alındıktan sonraki işlenmeleri ve bağırsaklardan alınarak, kan dolaşımına verilmeleri, hormonal olarak ince bağırsaklarımızın etkin bir görev üstlenmelerini sağlamıştır. Yani ince bağırsaklarımız sadece gıdaları ileten ve vücut için emilimini sağlayan organlar değillerdir. Aksine bu emilim sürecinin en önemli karar verici organlarıdır. Çünkü ince bağırsaklarımızın değişik bölgelerinden salgılanan ince bağırsak kaynaklı hormonlar (inkretinler ve sekretinler) metabolizmamızın düzenlenmesinde büyük rol oynarlar. Bu nedenle de Şeker Hastalığının oluşumunda ve tedavisinde de etkileri büyük olmaktadır.

Sleeved Jejuno-Ileal Transpozisyon (S-JIT) ile yapılmak istenen gıdaların ince bağırsaklarınız içindeki seyir sırasını değiştirmektir. Yani amacımız gıdaların, ince bağırsaklarımızın son kısmı olan İleum ile erken karşılaşmasını sağlamaktır.

Sleeved Jejuno-Ileal Transpozisyon (S-JIT), ince barsağın bitiş kısmı (ileum) ile başlangıç orta (Jejunum) yer değiştirmesidir.

 

Şekil 3 İleum segmentinin yukarıya bağlanması
Şekil 3 İleum segmentinin yukarıya bağlanması

Midenin dış kısmı alınırken, mide çıkışını kontrol eden özelleşmiş kas olan Pilor kası korunur. Duodenumun mideyle bağlantısı kesilmez. Normal anatomi korunur.

 

Sleeved Jejuno-Ileal Transpozisyon (S-JIT)

Şekilde de görüldüğü gibi, ince bağırsağınızın son kısmı olan ileumdan 170 cm uzunluğunda bir bölüm ayrılır. Kalan iki ince bağırsak ucu birbirine bağlanarak devamlılık sağlanır. Jejunum 30 cm’de ayrılır. Ayrılan ve serbest olan ileum bölümünün üst ucu ile jejunumun üst ucu,  ileumun alt ucuda jejunumun alt ucuna bağlanır. Böylece mideden geçen yiyecekler duodenumu geçtikten kısa bir mesafe (30 cm) sonra, hemen ileuma gelmiş olurlar.

 

Duodenum (yani mideden hemen sonra gelen ince bağırsak bölümü) hiç dokunulmadan bırakılır. Safra akımı saptırılmamış olur. Fakat normalde mideden yaklaşık 300 cm kadar sonra gelen ileum kısmı, midenin 50 cm sonrasına çekilmiş olur. Böylece alınan gıdalar mideden çıktıktan kısa bir süre sonra ve daha tam sindirilmeden ileuma gelerek uyarılarını yapmaya başlarlar.

 

Sleeved Jejuno-Ileal Transpozisyon (S-JIT): Metabolik Etki Gücü ve Üstünlüğü

 

Sleeved Duodeno-İleal Transpozisyon (S-DIT) ameliyatı, etki gücü olarak Sleeved Jejuno-Ileal Transpozisyon (S-JIT) ameliyatından daha güçlüdür. Ancak Sleeved Jejuno-Ileal Transpozisyon (S-JIT) ameliyatında, bir santim bile ince barsak mesafesi kısalmaz. Yani tam olarak hiç emilim bozukluğu olmaz.

 

 • Sleeved Jejuno-Ileal Transpozisyon (S-JIT): Metabolik Etki Mekanizmaları

 

 1. İleuma Gıdaların erken ulaşmasını sağlamak.
Şekil 4: İleum midenin 50 cm ilerisine taşınır.
Şekil 4: İleum midenin 50 cm ilerisine taşınır.

Safra ile karışmamış gıdaların, ince bağırsakların son kısmı olan ileuma erken geçişi hormonları uyarır. İleumdan salgılanan GLP-1 adı verilen hormon, yiyeceklerin erken gelmesi ile çok güçlü bir şekilde uyarılır. GLP-1 hızla kan dolaşımına salgılanır. Bu hızlı GLP-1 üretimi, kan şekerinin kontrolünü kolaylaştırır. GLP-1 iki önemli etkiye sahiptir:

 • Pankreasdan insülin üretimini arttırır.
 • Kasların ve dokuların insüline karşı direncini azaltır.

2. Hormonların Dengesini Sağlamak. Duodeno-İleal Transpozisyon ile sağlanan etki asıl olarak ince bağırsaklar ile beyin arasında ki hormonal sinyallerin düzene koyulmasıdır. Bu etki sayesinde insüline karşı direnç oluşturan hormonlar frenlenir. İnsülinin önündeki engeller kaldırılır. Daha az insülin ile kan şekerleriniz kolaylıkla normal seviyelerine getirilir. Buna “hormonal frenleme” yada “nöroendokrin break” adını veriyoruz.

 

Neden Sleeve Gastrektomi Yapılıyor?

 

Şekil 5 Duodeno-İleal Transpozisyon: Mide Tüpleştirilir
Şekil 5 Duodeno-İleal Transpozisyon: Mide Tüpleştirilir

Sleeved Jejuno-İleal Transpozisyon (S-JIT) ameliyatının ilk adımında midenin uzunlamasına olarak yarısı çıkartılır. Mide bir tüp haline getirilir. Sleeve Gastrektomi tek başına bile etkili bile obezite ameliyatıdır. Jejuno-İleal Transpozisyon (JIT) ile birlikte yapılması, anti-diyabetik (yani şeker hastalığına karşı) etkilerin güçlendirilmesi içindir. Burada yapılan Sleeve Gastrektominin  de bir hormonal hedefi vardır.

Midenin çıkartılan Fundus kısmından salgılanan Ghrelin hormonu açlık hissini tetikler. Bu nedenle Ghrelin hormonuna “açlık hormonu” adı da verilir. Midenin fundus kısmı sleeve gastrektomi ile çıkartıldığında, açlık hormonunu üreten hücrelerde alınmış olur. Açlık hormonu düşer.

Ghrelin aynı zamanda anti-insüliner (yani insüline karşı çalışan) sistemin bir parçasıdır. Ghrelin, insülin direncinde de rol oynar. Jejuno-İleal Transpozisyon (JIT) ile birlikte uygulanan sleeve gastrektomi ile insülin direncininde azalmasına katkı sağlanmış olur.

Son olarak da kısmen de olsa mide hacmi azaltılmış olur. Ameliyattan sonra daha küçük porsiyonlar ile doygunluk elde edilir. Böylece kalori kısıtlaması yapılmış olur.

 

 • Açlık hormonu olarak bilinen Ghrelin miktarı azalır. Tokluk hissi uzun sürer,
 • Ghrelin azalması ile insülin direnci azalır,
 • Mide küçültülerek kalori kısıtlaması elde edilir.
 • Gıdaların ileuma erken ulaşması, GLP-1salgısını arttırır.
 • GLP-1pankreası uyararak insülin yapımını arttırır.
 • GLP-1 ayrıca dokulardaki insülin direncini ortadan kaldırır.
 • İnsülin direncinin kalkmasıyla, şeker hastalığı bulguları geriler.
 • Şeker hastalığına bağlı yandaş hastalıklarda düzelir.

 

 

Dr. Tuğrul Demirel Obezite ve Diyabet Cerrahisi
Obezite, Diyabet ve Revizyon Cerrahisi ile ilgili öğrenmek istediklerinizi ve randevu taleplerinizi bize yazabilirsiniz.