ileal

Switch Ameliyatı olarak Duodeno-İleal Transpozisyon

Switch ameliyatları, asıl olarak midenin çıkışını oluşturan ve pilor adı verilen kasın korunduğu ameliyatlardır. Pilor adı verilen bu yapı midenin erken boşalmasını engelleyerek midenin sindirim işlemini yapması için vakit tanır. Ayrıca  oniki barsaktan gelecek safralı sıvının mideye aşırı miktarda geçmesini engeller. Bu iki işlevi dolayısıyla pilor kası fizyolojik sindirilimin sürdürülmesi için çok önemlidir. Switch ameliyatları dediğimiz ameliyatların en önemli ortak özellikleri oniki parmak barsağının mide ile olan bağlantısını keserken, pilorun fizyolojik doğal anatomik yapısının korunmasını hedeflemiş olmalarıdır.

 

Switch ameliyatları tipleri nelerdir?

Switch ameliyatlarının birkaç farklı tipi  vardır. Bunlardan en önemlileri;

  1. Biliopankreatik Diversiyon-Duodenal Switch (BPD-DS)
  2. Duodenojejunal Bypass (± Sleeve Gastrektomi) (DJB±SG)
  3. Sleeved Duodeno-İleal Transpozisyon (S/DIT)

 

Switch Ameliyatları nasıl etki gösterir

 

Her üç ameliyat da metabolik kontrol güçleri yüksek ameliyatlardır. BPD-DS ve DJB+SG de ince barsakların bir bölümü gıda geçişinden ayrılır. Gıdayla temas etmeyen bu bölümlerden emilim olmaz. Dolayısıyla bu ameliyatlar güçlü etkilerini kalorili gıdaların emilimini azaltarak gösterirler. Bu ameliyatlardan sonra ömür boyu vitamin ve mineral kullanmak gereklidir. Düzenli takip ve ilaçların düzenlikullanımı ile çok uzun yıllar sorunsuzca kilo kayıpları ve metabolik olumlu etkiler rahatlıkla korunmaktadır.

 

Sleeved Duodeno-İleal Transpozisyon (S/DIT): Diğer ameliyatlardan farkı nedir?

Sleeved Duodeno-İleal Transpozisyon (S/DIT) ameliyatında asıl önemli nokta hastada malabsorbsiyon yani aşırı emilim bozukluğuna yol açacak bir işlem yapılmamasıdır. Sleeved Duodeno-İleal Transpozisyon (S/DIT) ameliyatında ince barsağın son kısmından alınan bir bölüm, ince barsağın ilk kısmının önüne bağlanır. Böylece toplamda en fazla 70-80 cm kadar ince barsak bölümü gıdadan ayrı tutulmuş olur. Bu miktar çeşitli nedenlerle yapılan mide ameliyatlarında kullanılan mesafeler ile aynıdır. Sleeved Duodeno-İleal Transpozisyon (S/DIT) ameliyatı bu nedenle etkisini emilim kısıtlaması (yada malabsorpsiyon) yaparak göstermez. Sleeved Duodeno-İleal Transpozisyon (S/DIT) etkisinin nedeni sindirimi yapılmamış gıdanın erken vakitte ince barsağın son kısmı ile temasının sağlanmasıdır. İleal İnterpozisyon ameliyatından sonra yenildikten hemen sonra ileum ile temas eden gıdalar yaptıkları hormonal uyarı ile beyine hemen tokluk hissinin gitmesine neden olurlar. Buna ‘nöro-endokrin break’ (sinirsel ve hormonal frenleme) adını veriyoruz.

 

Sleeved Duodeno-İleal Transpozisyon (S/DIT) ve Neuroendocrine Break

Sleeved Duodeno-İleal Transpozisyon (S/DIT) bir sindirim sistemi cerrahisidir. Midenin dış kısmı alınır ve mide ufaltılır. Bu sayede alınan kısımdan salgılanan Gherelin adı verilen açlık hormonunun salgısı azalır. Oniki parmak bağırsağının mide ile bağlantısı pilorun ardından kapatılır. Böylece gıdalar oniki parmak bağırsağına temas etmezler. GIP (Gastrointestinal Polypeptid) etkinliği artarak insülin etkisini güçlendirir. İnce barsağın son kısmı (ileum adı verilir) pilorun ardına bağlanır. Gıdalar alındıktan hemen sonra ileuma geçerek L-hücrelerini uyarır. L-hücreleri ileumda bulunur ve GLP-1 (Glukagon like Polypeptide-1) salgılarlar. GLP-1 insülin hormonunun kaslardaki direncini azaltır hatta yok eder. Ayrıca pankreasda insülin üretimini yapan b-hücrelerini uyarır. b-hücrelerinin sayılarını ve insülin üretme kapasitelerini arttırır. İnsülinin doku direncini düşürür. Vücut hem daha iyi insülin üretebilir hale gelir, hem de daha az insülin ile daha rahatlıkla kan şekerini kontrol eder. Yani bozulmuş kan şekeri metabolizmasını hızla ve kuvvetler düzeltir. Vücudun üzerindeki yüksek şeker stresini yokeder. Bu etkileri nedeniyle kan yağlarında yüksek şekere bağlı ortaya çıkmış olan bozukluklar da düzelir. Kan yağları düzelmeye başladığında bunlara bağlı olan damar sertliği ve hipertansiyon gibi önemli yandaş hastalıklar hızla düzelir. Bu bütünsel etkileri nedeniyle Sleeved Duodeno-İleal Transpozisyon (S/DIT) metabolik sendromun tüm bileşenlerine en üst düzeyde olumlu etki gösterir.

 

Sleeved Duodeno-İleal Transpozisyon (S/DIT) ve Obezite

Morbid obezite tedavisinde Sleeved Duodeno-İleal Transpozisyon (S/DIT) diğer bütün yöntemlerden üstündür. Çünkü kilo kaybettirici etkisinin yanısıra metabolik kontrol gücü en yüksek ameliyat olmasına karşın, hiç malabsorpsiyon yapmaz. Çünkü malborptif bir bypass cerrahisi değildir. Etkisini hormonal frenleme ile gösterir.  Sleeved Duodeno-İleal Transpozisyon (S/DIT)  asıl olarak Tip 2 Diyabetin tedavisi için geliştirilmiş bir metod olmasına karşın obezite tedavisinde de uzun dönem kontrol gücü ve vitamin-mineral eksikliği yapmaması nedeniyle bütün algoritmaları değiştirecek devrimsel nitelikte bir ameliyattır.

 

Sleeved Duodeno-İleal Transpozisyon (S/DIT) ve Malabsorpsiyon (Emilim Bozukluğu)

Bypass içeren bütün morbiz obezite ameliyatları istisnasız olarak emilim bozukluğu meydana getirir. Bu ameliyatlar arsında Mini-gastrik bypass, R-Y Gastrik Bypass, Biliopankreatik Diversiyon-BPD, BPD-Duodenal Switch ve Duodenojejunal Bypass-DJB sayılabilir. Bütün bu ameliyatlardan sonra ciddi emilim bozuklukları meydana gelir. Bu hastalar ömür boyu vitamin ve mineral eksiklikleri ile beraber yaşarlar. Bu hastaların hepsi ömür boyu demir, B12, kalsiyum başta olmak üzere destek ilaçlarını kullanmak zorundadırlar.

 

Sleeved Duodeno-İleal Transpozisyon (S/DIT) temelde bir bypass değil, ince bağırsakta bir yer değiştirme ameliyatıdır. Dolayısıyla yeni bağlantının sağlanması için gerekli kısa bir ince bağırsak bölümünün atlanmasının haricinde ince bağırsak uzunluğunun tamamına yakını aynı kalır. Emilim olan ince bağırsak mesafesinde anlamlı bir azalma olmaz. Bundan dolayı da hastalar ilk 6-8 aydan sonra aldıkları çok basit vitamin haplarını tamamen bırakırlar. Hastaların ezici çoğunluğu bir daha ilaç takviyesi ihtiyacı duymazlar.

 

İleal İnterpozisyon ameliyatından sonra malabsorpsiyon olmaz!

 

Sleeved Duodeno-İleal Transpozisyon (S/DIT) her morbid obezite hastasına yapılabilir mi?

Sleeved Duodeno-İleal Transpozisyon (S/DIT) ameliyat tekniği açısından en zor ameliyattır. Tamamen laparoskopik olarak gerçekleştirilir. Sleeved Duodeno-İleal Transpozisyon (S/DIT) Body Mass Index – BMI 50 kg/m2’den düşük olan hastalara rahatlıkla tek defa da uygulayabiliyoruz. Ancak BMI>50 kg/m2 olan ‘super obez’ hastalarda hem anestezi süresinin uzunluğu hem de iç organ yağlanmasının getirdiği teknik güçlükler nedeniyle iki aşamalı olarak uygulamayı tercih ediyoruz. Bu hastalara önce standart bir sleeve gastrektomi (Tüp Mide) ameliyatı yapıyoruz. Bir sene içinde bu hastalarda BMI 50 kg/m2’den düşük düzeyler, hatta çoğu zaman 40’ın altına iniyor. Ardından kilo kaybettirici etkinin kalıcı olması amacıyla bu hastalara Sleeved Duodeno-İleal Transpozisyon (S/DIT) ameliyatı uyguluyoruz.

Dr. Tuğrul Demirel Obezite ve Diyabet Cerrahisi
Obezite, Diyabet ve Revizyon Cerrahisi ile ilgili öğrenmek istediklerinizi ve randevu taleplerinizi bize yazabilirsiniz.