Obezite beraberinde birçok metabolik ve psikososyal soruna yol açmaktadır.  Bu sorunların başlıcaları olan Tip ll Diabetes Mellitus, Kalp-Damar Hastalıkları, Hipertansiyon, Hiperkolesterolemi ve Hipertrigliseridemi ‘Metabolik Sendrom’ adı altında tanımlansa da, obezite, başkaca çok çeşitli hastalıklara zemin hazırlamaktadır.

 

Komorbiditeler (Eşlik Eden Hastalıklar)

 

Kalp ve Dolaşım Sistemi

İskemik Kalp Hastalıkları

Angina

Kongestif Kalp Yetersizliği

Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)

Hipertansiyon

Derin Ven Trombozu

Pulmoner Emboli (Akciğere Pıhtı Atılması)

Dislipidemi (Kan Yağlarında Bozukluk)

Hiperkolesterolemi

Hipertrigliseridemi

 

Endokrinoloji ve Üreme Bozuklukları

Tip ll Diabetes Mellitus (TllDM)

Polikistik Over Sendromu (PKOS)

İnfertilite (Kısırlık)

Menstruasyon Bozuklukları (Düzensiz Adet Görme)

Hirsutizm (Kadınlarda İstenmeyen Kıllanma)

Gebelik ve Doğumla ilgili sorunlar (ölü doğum, zor gebelik)

 

Nöroloji

Stroke (İnme)

Migren

Karpal Tünel Sendromu

 

Psikiyatri

Depresyon

Asosyal Kişilik Bozuklukları

 

Solunum Sistemi

Pulmoner Emboli (Akciğere Pıhtı Atılması)

Obstrüktif Uyku Apnesi (Uykuda Nefesin Durması)

Obezite Hipoventilasyon Sendromu

Astım

 

Gastrointestinal Sistem

Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GÖRH)

Karaciğer Yağlanması

Safra Kesesi Taşları

 

Romatoloji-Ortopedi

Gut

Osteoartrit

Sırt Ağrıları

 

Dermatoloji

Çatlaklar

Lenfödem

Sellülit

Akantozis nigrikans

 

Onkoloji

Meme, Yumurtalık, Rahim ve Rahim Ağzı (Endometrium ve Cervix)

Yemek borusu, Mide, Kalınbarsak

Karaciğer, Pankreas, Safra Kesesi

Prostat, Böbrek

Non-Hodgkin Lenfoma, Multiple Myelom

 

Nefroloji

Erektil Disfonksiyon (iktidarsızlık)

Üriner inkontinans (İdrar Kaçırma)

Kronik Böbrek Yetersizliği

Hipogonadizm

Gömük Penis

 

Dr. Tuğrul Demirel Obezite ve Diyabet Cerrahisi
Obezite, Diyabet ve Revizyon Cerrahisi ile ilgili öğrenmek istediklerinizi ve randevu taleplerinizi bize yazabilirsiniz.