Yükleniyor...

Tedavi İlkeleri

Obezite Tedavisine Başlarken


Obezitenin tedavi edilmesi gereken bir olgu olması uzun yıllardır başta Dünya Sağlık Örgütü (WHO – World Health Organisation) olmak üzere çok çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından kabul edilmiştir. Bunun en önemli nedeni obezitenin sadece bir kilo fazlalığı problem olmaktan çok, sebep olduğu yandaş hastalıklar ve komplikasyonlar nedeni ile hayati riski yüksek bir durum oluşudur. Ancak unutulmamalıdır ki her ne kadar obezitenin kendisi bu kadar ciddi hayati risk taşımakta ise de, kontrolsüz kilo kayıpları da ölümcül olabilecek sorunlara sebep olabilir.


Bu sorunların en başında kalpte oluşan ciddi ritim bozuklukları yada çarpıntılar gelmektedir. Bu aritmilerin nedenleri başta potasyum olmak üzere çok çeşitli mineral ve tuzların eksikliğidir. Hiperürisemi, uzamış kalorik yetersizliklerde oluşan ketozis ve çeşitli yeme bozukluklarına neden olan psikiyatrik sorunlar kontrolsüz ve yeterli takibi yapılmamış ağır kilo kayıplarında sıkça gördüğümüz problemlerdir.

Bu nedenlerden dolayı başarılı bir zayıflama programının belli başlı ön şartları vardır;
1. Zayıflama Programı öncesi tarama incelemelerinin yapılması,
2. Detaylı ve kişiye özel Diyet ve Egzersiz Programı oluşturulması,
3. Kilo kaybının korunması evresi,

ki bu evre aslında bir ömür boyu sürdürülmelidir. Ancak tek başına diyet ve egzersiz programlarında kilo kaybının bir yıldan fazla korunma oranı %15’in altında kalmakta olduğunu Dünya Sağlık Örgütü (WHO – World Health Organisation) bildirmektedir. Obezite cerrahisinin başarısı tam da bu noktada kendini etkin ve kalıcı kilo kaybı sağlayarak göstermektedir. 

Zayıflama programlarının başarıları beklentilerin doğru ifadesi ve erişilebilir hedeflerde uzlaşılması ile doğru orantılıdır. Mevcut durumu ile uyumsuz yada tıbben erişilmesi olanaklı olmayan beklentilere sahip olan hastalar zayıflama programlarına alınmamalıdır. Gerekli hazırlık konsültasyonları ve pskiyatrik değerlendirme sonrası beklentileri makul ve erişilebilir sınırlarda olduğuna emin olunan hastalar bu programlara dahil edilinebilir.

Ölçülebilinir
Zamanlaması uygun
Gerçekçi
Ulaşılabilinir
Nitelikli hedefler

konularak, yani ÖZGÜN programlar ile başarılı ve sağlıklı zayıflamak mümkün olur.

Zayıflama programlarının en önemli gücü hastaların motivasyonlarıdır. Zayıflama programına alınmadan önce hastaların psikolojik, psikiyatrik ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmeleri istenilen sonucun elde edilmesinde fayda sağlamaktadır. Bu değerlendirmeler sadece obezite cerrahisi planlan hastalar için değil, medikal yada diet ile zayıflama programları uygulanacak hastalar için de geçerlidir.

Kilo sorunu olan her hastanın bu kilolarını uygun tedavi metodlarından biri ile yada birden fazlasını birlikte uygulayarak verdirmek olanaklıdır. Ancak özellikle morbid obezitesi olan her hasta bu sonuca ulaşamamakta yada birçoğu elde ettiği sonucu korumakta başarısız olmaktadır. Burada ki en önemli neden öncelikle doğru hastanın ve sonrasında da uygun tedavi metodunun seçilmesinde ki yetersizliktir.

Obezitenin tedavisinde ki en önemli unsur hasta için en uygun tedavinin hastanın gereksinimine ve sosyoekonomik durumuna göre belirlenmesidir. Sadece obezite yapısı ve derecesi tedavinin seçiminde yeterli olamamaktadır.